ولنجک یک

پروژه ولنجک پروژه ای مسکونی با 6 طبقه روی همکف و دو طبقه زیرزمین و در حاشیه بلوار دانشجو قرار دارد. در طراحی پلان با تعریف دو بلوک چسبیده به هم با خروج از هر آسانسور تنها دو واحد قابل مشاهده بوده و بدین وسیله راهرو ارتباطی بین پله ها حذف گردید. ضمن استفاده از مصالح آجری سعی در پیروی از معماری بومی منطقه و ایجاد فضایی مدرن توام با آرامش بوده است.