اوشان

خواسته کارفرما در این پروژه طراحی مجتمع هتل آپارتمان در یکی از زمین های روستای اوشان در اطراف تهران بود. این زمین داری عرض 20 متر و عمق 40 متر بروی شیبی بسیار تند (تقریبا 100 درصد) بود. در طراحی این بنا سعی شد برخلاف بسیاری از ساختمان های در حال ساخت منطقه که با شکافتن دل کوه بنایی یک پارچه و عظیم ایجاد می کنند از توپوگرافی دره به منظور ایجاد بنایی پله ای بروی شیب بهره گرفته شود طوری که تراس بندی های مطبّق (طبقه-طبقه)، حیاط هایی اختصاصی برای هر واحد به ارمغان آورد. همچنین طبقات همکف تا سوم به پارکینگ اختصاص داده شده و واحد میانی برای رستوران و کافه در نظر گرفته شد که به صورت مشترک برای ساکنان هتل آپارتمان و نیز مسافران منطقه مورد استفاده قرار می گیرد.