مژده

Package of the year

فضای داخلی ساختمان اداری مژده همگون با پوسته بیرونی آن طراحی شده است. این نمای دو پوسته علاوه بر ایجاد یک فضای حایل بین داخل و بیرون به عنوان یک فضای نیمه باز عمل می نماید. پوسته بیرونی به صورت ریلی قابلیت تحرک و حرکت دارد. این پانل های متحرک با طرح هایی روی ورق های گالوانیزه سی ان سی شده، نور را در ساعات مختلف شبانه روز با کیفیت های مختلف وارد فضای داخلی نماید.

سال

  • 1397

مکان

  • نیاوران - مژده

طراح

  • آتلیه معماری تکا - مهندس قاسمی