هشتگرد

ویلای درختی واقع در باغی در منطقه هشتگرد و اطراف شهر کرج می باشد. طراحی این پروژه نسبت به پروژه های دیگر تفاوت هایی دارد، چراکه این ساختمان در میان توده ای از درختان قطور و البته زیاد در تعداد قرار گرفته است. بنابراین پلان و حجم کلی بنا می بایست به گونه ای طرح ریزی می شد که در میان این درختان حرکت نماید و در عین حال به خود این درختان و ریشه های آنها آسیبی نرساند. همچنین در طرح داخلی سعی بر آن شد که قاب های کامل رو به سوی این درختان ایجاد شود.