اقدسیه

ساختمان مسکونی سلنا رویال واقع در خیابان سپند اقدسیه به دلیل سه جبهه نما داری پتانسیل ویژه ای برای حجم سازی در نمای ساختمان می باشد. بدین ترتیب تراس در گوشه ای از فضای پذیرایی با سه جبهه باز طراحی شد تا نسبت به تمامی ویوو های منطقه دید مناسب داشته باشد. در طراحی نما از ترکیبی از سیمان سفید و پنجره های بلند قدی و مدرن استفاده شد. در طبقه همکف راهروی موجود با دیوار سبز در یکی از اضلاع همراه شد تا مسیر های حرکتی بیشترین جذابیت را بدست آورد.