جبلی

ساختمان مسکونی جبلی واقع در خیابان سپند اقدسیه به دلیل سه جبهه نما داری پتانسیل ویژه ای برای حجم سازی در نمای ساختمان می باشد. بدین ترتیب تراس در گوشه ای از فضای پذیرایی با سه جبهه باز طراحی شد تا نسبت به تمامی ویوو های منطقه دید مناسب داشته باشد. در طراحی نما از ترکیبی از متریال های چوب و سیمان سفید استفاده شد. در طبقه همکف راهروی موجود با دیوار سبز در یکی از اضلاع همراه شد تا مسیر های حرکتی بشترین جذایبت را بدست آورد.