مژده

فضای داخلی ساختمان اداری مژده همگون با پوسته بیرونی آن طراحی شده است. این نمای دو پوسته علاوه بر ایجاد یک فضای حایل بین داخل و بیرون به عنوان یک فضای نیمه باز عمل می نماید. پوسته بیرونی به صورت ریلی قابلیت تحرک و حرکت دارد. این پانل های متحرک با طرح هایی روی ورق های گالوانیزه برش خورده به وسیله دستگاه سی-ان-سی، نور را در ساعات مختلف شبانه روز با کیفیت های مختلف وارد فضای داخلی نماید.