افراز

ابعاد زمین این ساختمان 30 در 23 متر (به ترتیب عرض و طول) است. خواسته کارفرما طراحی دو واحد شرقی و غربی در طبقات اول تا سوم و درنظر گرفتن طبقات چهارم و پنجم به فرم تک واحدی است. محدوده این بنا محیطی آرام به لحاظ سکونت بوده و به دلیل عرض وسیع و زاویه اضلاع زمین دارای دید و منظری وسیع از شرق می باشد. لذا در طرح اولیه به دنبال ایجاد بیشترین بازشو ها به سمت و سوی این وجه بودیم. این امر در طبقات چهارم و پنجم که دارای نمایی وسیع با چند تراس در بدنه است به راحتی امکان پذیر بود. اما در طبقات دو واحدی پایین تر، کمبود وسعت دید، احساس می شد. راه حلی که بدین منظور پیشنهاد شد تعبیه شکافی عمیق در طبقات پایین و در وسط ساختمان به منظور افزایش سطح بدنه رو به شرق است. سطح موثر این شکاف در طبقه همکف ورودی، حداکثر و در طبقات بالاتر، رفته رفته کمتر می شود. استفاده از لوور های عمودی، در طول یک روز و در زمان های مختلف، علاوه بر کنترل نور فضای داخلی، از دید بیرون نیز،ریتم نرم و آرامی را به نما می بخشد.