زرتشت آلترناتیو اول

این پروژه اداری بوده و دارای پنج طبقه بر روی همکف، و در خیابان دائمی واقع شده است.این بنا از یک سری باکس های جدا از هم تشکیل شده که هر کدام عملکرد جداگانه دارند و از داخل از طریق پله با یکدیگر ارتباط دارند.