حریریان

این ساختمان در بلوار دانشجو واقع شده است. این ساختمان  با توجه به پتانسیل فرهنگی منطقه می توانست از الگو های ایرانی و متریال های آجر مشبک و ورق  بهره گیرد تا  ساختمان با  بافت شهری همساز می شود. از سوی دیگر توجه ویژه ای در  طراحی بافت متریال از جمله، آجر ، ورق های سی اس سی شده و نرده ها  و جاپناه ها  صورت گرفت تا  علاوه بر کلیت ، جزییات نیز تابعی از الگو های ایرانی باشد. گاها تنها یک بافت  ساده  می تواند  کاراکتر  اصلی یک بنا باشد  با همین دیدگاه  در این  ساختمان  نیز  سعی بر آن شد که  بافت طراحی شده  آجر و  ورق های سی ان سی شده  نرده ها  کاراکتر  اصلی  بنا  را  بسازد.