زعفرانیه

پروژه آصف در خیابان اعجازی زعفرانیه تهران واقع است. پس از بررسی های میدانی و ارائه مشاوره امکان سنجی به کارفرما و با توجه به عرض کم بنا، با حذف طبقات اداری متعلقه در طبقات فوقانی، به فرم تنها یک طبقه تجاری تعریف شد. تامین پارکینگ های موردنیاز در دو طبقه زیرزمین و برای ایجاد دید بصری وسیع تر برای ویترین تجاری و نورگیری بیشتر فضاهای داخلی، طبقه همکف نسبت به سطح خیابان یک متر و چهل سانت بالاتر درنظر گرفته شد. به دلیل فاصله بنا از بر خیابان اصلی تصمیم بر آن شد که جداره نمای آن به صورت فرمی ساده اما گویا و قوی انتخاب شود. از اینرو یک قاب بتنی به همراه پوشش تمام شیشه ای (کرتین وال) برای فرم بنا طراحی شد. امتداد بتن اکسپوز به لبه های داخلی باعث شد قاب بیرونی عمق پیدا کند و واضح تر نمایان شود. با هدف شاداب تر کردن منظر نما، در لبه سقف بام، از فلاور باکس هایی با درختچه ها و پوشش سبز استفاده شده است.