طراحی مفهومی پروژه منظریه آغاز شد.

ساختمان مسکونی منظریه واقع در خیابان منظریه نیاوران در انتهای کوچه ای بن بست قرار گرفته است. این بنا حاصل تجمیع دو زمین است که البته بر خلاف حالت عادی از طول با یکدیگر تجمیع شده اند و نتیجه زمینی با ابعاد 10 در 50 می باشد. این طول زیاد و عرض کم حالت خاصی از معماری را طلب می کند و چالشی را در توزیع فضاهای داخلی و نورگیری به وجود می آورد. این چالش به عنوان موضوع اصلی طراحی مطرح است و هم اکنون روند طراحی بر اساس استفاده از پتانسیل های ویژه و فراموش شده نورگیر ها در حال طی شدن است.

افکار خود را به اشتراک گذارید